Back to top

Việc làm mới

CÔNG TY TNHH MTV TM HIỆP LỢI
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng ba, 14, 2021
CÔNG TY CP NOTE VIỆT NAM - VĂN PHÒNG CẦN THƠ
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng ba, 14, 2021
CÔNG TY CP NOTE VIỆT NAM - VĂN PHÒNG CẦN THƠ
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng ba, 14, 2021
CÔNG TY CP NOTE VIỆT NAM - VĂN PHÒNG CẦN THƠ
7 - 10 triệu
TP Cần Thơ
Tháng ba, 31, 2021
CÔNG TY TNHH SX TM DV VIỆT ÂU
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng ba, 30, 2021
Công ty TNHH IN DI CO - CNCT
7 - 10 triệu
TP Cần Thơ
Tháng hai, 28, 2021
CTY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ ĐỒNG BẰNG – DELTA BRAINS JSC
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng hai, 6, 2021
Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG
Thỏa thuận
Hậu Giang
Tháng hai, 6, 2021
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRIẾT THẮNG
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng hai, 11, 2021
KHÁCH SẠN LAN VY
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng hai, 28, 2021
CÔNG TY TNHH MTV VẼ THIẾT KẾ HUỲNH PHƯỢNG
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng hai, 4, 2021
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM TẠI CẦN THƠ
7 - 10 triệu
TP Cần Thơ
Tháng ba, 31, 2021
Công ty TNHH IN DI CO-CN Cần Thơ
5 - 7 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 30, 2021
CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL CẦN THƠ
20 - 30 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
MADELLA HOTEL
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
MADELLA HOTEL
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
MADELLA HOTEL
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
CTY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HAYTECH
5 - 7 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 25, 2021
CTY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HAYTECH
5 - 7 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 25, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
7 - 10 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
7 - 10 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
5 - 7 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
3 - 5 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
3 - 5 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
PHÒNG TRÀ CẦM THI
5 - 7 triệu
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
XƯỞNG ĐỘ XE ÔTÔ SINH CẦN THƠ
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021
XƯỞNG ĐỘ XE ÔTÔ SINH CẦN THƠ
Thỏa thuận
TP Cần Thơ
Tháng 1 31, 2021

Pages